مزایا:
نیاز به فضای کمتر
راحتی در استفاده
گرمایش کمتر محیط اطراف
نگهداری برنج دم کشیده شده در مدت زمان طولانی بدون افت کیفیت غذا
عدم شکنندگی برنج هنگام سرو
سوخت کامل(عدم خام سوزی
مصرف گاز کمتر نسبت به انواع اجاق گاز و دیگ