مشخصات:
ساخته شده از ورق پروفیل استنلس استیل ۳۰۴ نگیر
ضخامت ورق ۲ ملیمترو پروفیل های ۴۰*۴۰ میلیمتری
ارتفاع از سطح زمین ۳۰ سانتیمتر